Nieuws

Nieuwsbrief


Dit jaar zal er weer elke maand een nieuwe nieuwsbrief verschijnen.

In de nieuwsbrief komt te staan wat er in de maand allemaal te gebeuren staat op de Chiro.

In deze agenda staan de belangrijkste gebeurtenissen zodat je van alles op de hoogte bent.